Sunday, October 2, 2022

10.500 years old chared fruit stone fragments of Canarium fruit as food remains excavated in the Hoabinhian cave of Con Mong (Thanh Hoa, Vietnam)

 

Muong megalith tomb in 17th - 18th century (Kim Boi, Hoa Binh)

 

The Dongson man with war axe on his shultern as handle of a bronze dagger of 2300 years old.

 

Studing in a bronze casting workshop in Lang Rong (Van Lam, Hung Yen)

 

Experiment in Van Phuc (Ha Dong) silk workshop to reproduct the Dongsonian ramie and hemp cloth fabrics (Project : Ancient Textile in Vietnam)

 

DrNguyenViet.com > Projects >Further Studies on Hoabinhian - 2019 [12/16/2019]

 

 

 

Further Studies on Hoabinhian

 


"Further Studies on Hoabinhian" là một đề tài được đề xuất từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á năm 1999. Tròn hai mươi năm sau, đề tài đã đi được một bước dài với những cuộc khám phá phát hiện mới ngoạn mục ở hang Xóm Trại, mái đá Đú Sáng, Hang Trổ... Các phòng thí nghiệm của trung tâm tiền sử ĐNA đã đột phá trong nhận dạng các hạt quả đào được trong văn hóa Hòa Bình, trong nghiên cứu sử dụng đá khoáng hematite, kaolinite như một nguồn muối dinh dưỡng của Hoabinhian, trong nghiên cứu nghệ thuật, táng thức, nhân chủng, các vết mòn trên công cụ và trên các lối đi lại của cư dân Hoabinhian...Chúng tôi cũng bắt đầu khởi động cho một hội thảo quốc tế về văn hóa Hòa Bình vào năm 2022, nhân 90 năm tròn (1932-2022) Madeleine Colani thuyết phục thành công các nhà tiền sử thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình, tại một hội nghị về tiền sử Viễn Đông ở Hà Nội. Kế hoạch bước nâng cao của chương trình Further Studies on Hoabinhian tiến đến "90 years aniversal International Conference on Hoabinhian" sẽ là mở rộng điều tra phát hiện, tập trung nghiên cứu bằng chứng niên đại sớm, phát sinh Hoabinhian, homeland và opening hoabinhian, mùa cư trú (seasonality), hoabinhian food bằng starchology (tinh bột học), tiếp tục đi sâu tìm hiểu về ứng sử trước sự chết (Archaeology of Hoabinhian Dead) và xương cốt, genetic Hoabinhian...
Trên cơ sở loạt báo cáo của tôi về văn hóa Hòa Bình ở các hội nghị quốc tế gần đây, nhóm giáo sư khảo cổ học từ đại học Wroclaw (BaLan) đã đăng ký tham gia đề tài ở giai đoạn nghiên cứu mới này (2019-2022). Bốn tuần đầu tiên sắp kết thúc (23/11 đến 20/12/2019), các bạn Balan đã cùng các chuyên gia khảo cổ học thuộc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á điền dã, nghiên cứu các sưu tập và trao đổi học thuật về các khía cạnh của văn hóa Hòa Bình, đi tới việc chọn lựa một điểm khai quật trong những năm tới.

 

 

 

 

 

 

OTHERS PROJECTS[12/9/2019] PEG Treatment in Conservation of Ancient Dongsonian Wood Dugout Boats

[6/18/2012] Die Bronzefiguren von Negritos in archäologischer Funstelle von Dong-Son (Thanh Hoa, Vietnam) und in Sa Thay (Kon Tum, Vietnam) [2012.06.17] gefunden

[8/10/2008] Project 2: Further Studies on Hoabinhian

[8/5/2008] Project 1: Ancient Textile in Vietnam

Top  |   Print |   Email


 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2008 - 2022 by Dr. Nguyen Viet. All rights reserved.