Wednesday, July 17, 2024

Studing in a bronze casting workshop in Lang Rong (Van Lam, Hung Yen)

 

A Muong woman in weaving (Lac Son, Hoa Binh) (Muong Textile Study)

 

Vegetable remains excavated in 2100 years old Dong Xa burial field of the Dong Son culture (Kim Dong, Hung Yen, Vietnam)

 

Hemp (Canabis) study (Project : Ancient Textile in Vietnam)

 

H'mong cloth embroidery design (H'mong textile study)

 

DrNguyenViet.com > News > ChangesVĩnh biệt Ngô Sĩ Hồng [2/25/2010]

 

Tối Mồng Hai tết Canh Dần, Trần Quý Thịnh gọi điện đến báo tin : Ngô Sĩ Hồng mất rồi. Tang lễ tổ chức tại Vinh (Nghệ An). 

Ngô Sĩ Hồng sinh năm 1951 tại Nghệ An, về Viện Khảo cổ học năm 1976. Anh là một lưu học sinh chuyên ngành Khảo cổ học ở Liên Xô về nước và thuộc vào đội ngũ những nhà khảo cổ học thế hệ thứ hai của Viện Khảo cổ học. Anh và tôi (Nguyễn Việt) tham gia nghiên cứu ở tổ Đồ Đồng (sau này là Ban Thời đại Kim khí) ngay từ ngày về Viện. Chúng tôi được cử tăng cường vào khai quật Đông Sơn năm 1976 tại Thanh Hóa rồi cùng tôi khai quật Đông Tiến năm 1980. Tuy nhiên, sau khi khai quật văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Châu (Quảng Ngãi) anh gắn bó với đề tài Văn hóa Sa Huỳnh và dự kiến sẽ làm luận văn tiến sĩ về đề tài này. Trong những năm 1980 anh tham gia nhiều cuộc điền dã khai quật trong nước và viết nhiều bài nghiên cứu về văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh. Đầu những năm 1990 anh đã được cử sang Havart (Mỹ) tu nghiệp. Trở về nước anh bắt đầu ngã bệnh và một ít năm sau đó, anh rời Viện Khảo cổ học về nghỉ dưỡng bệnh tại quê nhà (Nghệ An).

Sinh thời Ngô Sĩ Hồng luôn phát huy những kiến thức và đức tính rèn luyện được trong thời gian du học tại Moskau (Liên Xô cũ). Anh làm việc rất nghiêm túc và luôn sống hướng thiện cũng như luôn hết lòng vì bạn. Mùa thu năm 2009, khi khai quật cùng những đồng nghiệp cũ ở Khánh Hòa, tôi và Trịnh Sinh, Trần Quý Thịnh thướng ôn nhiều về mái ấm Tổ Đồ Đồng thuở trước và dự kiến làm một cuộc gặp mặt nhân ngày Giỗ GS Chử Văn Tần. Vậy mà chưa kịp gặp nhau Hồng đã ra đi rồi. Tính Ngô Sĩ Hồng vẫn vậy, năng nổ, nhiệt tình đến mức hấp tấp. Ngay cả việc ra đi này cũng vậy.

Thế là tổ Đồ Đồng dưới kia nhiều lên rồi đấy : Nguyễn Thành Trai rồi Nguyễn Trường Kỳ. Mấy năm trước GS Trưởng môn Chử Văn Tần và giờ đây Ngô Sĩ Hồng nữa. Mọi người vẫn nhớ Bạn, cho dù Bạn đã nghỉ lâu rồi. Tiếc là không có lần gặp nhau lại nữa. Thịnh báo gấp quá nên không kịp vào đưa Hồng đi. Hẹn khi có dịp qua Vinh sẽ hỏi thăm đến mộ, nhờ khói hương tâm sự chuyện xưa Hồng nhé.

Xin thắp nén nhang để vĩnh biệt một người bạn tốt ! 

 

 

OTHERS NEWS[12/5/2019] Ngóng theo bóng thày

[1/11/2010] Vĩnh biệt bàn tay vàng khảo cổ Đoàn Đức Thành

[8/19/2008] Prof. Nguyen Duy Hinh passed away

Top  |   Print |   Email


 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2008 - 2024 by Dr. Nguyen Viet. All rights reserved.